Bron:http://www.rijkswaterstaat.nl/

Disclamer: Gebruik van de informatie op deze kaart is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens. Een afwijking kan bijvoorbeeld zitten in de getoonde verwachtingen. Disclamer

Duikschool Neptunus-Divers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde tijdstippen van hoog- of laagwater. Check deze gegevens steeds voordat je effectief in het water gaat.